Hotline : 0777.459.460

BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DC401L
bst - DC401l
 • 4 Khe
 • Độc lập / Khe
 • Cảnh báo an toàn
 • USB Micro
 • DC 5V/1.5A
 • CV 1.2V
  AA: 700mAh - AAA: 400 mAh
 • 75 x 66 x 31.8mm
 • 55 ~5g
 • Hẹn giờ tắt
 • Vào sản phẩm
C9001
bst - C9001
 • 4 Khe
 • Độc lập / Khe
 • Có, LCD
 • Cảnh báo an toàn
 • USB Micro
 • DC 5V/2A
 • CV 1.2V
  AA: 1800mAh - AAA: 900 mAh
 • 90 x 66 x 32mm
 • 64 ~5g
 • Sạc nhanh, có màn hình
 • Vào sản phẩm
C9010
bst - C9010
 • 8 Khe
 • Sạc nhanh độc lập / Khe
 • Cảnh báo an toàn
 • USB Micro
 • DC 5V/2A
 • CV 1.2V
  AA: 1800mAh - AAA: 900 mAh
 • 126 x 75.2 x 25.2mm
 • 85 ~5g
 • Sạc nhanh, nhiều khe sạc
 • Vào sản phẩm
C9009
bst - c9009
 • 4 Khe
 • Độc lập / Khe
 • Cảnh báo an toàn
 • USB Micro
 • DC 5V/1A
 • CV 1.2V
  AA: 1800mAh - AAA: 900 mAh
 • 75 x 66 x 25 ~0.5mm
 • 46 ~5g
 • Hẹn giờ tắt, sạc nhanh
 • Vào sản phẩm
C8002
bst - c8002
 • 4 Khe
 • Độc lập / Khe
 • Cảnh báo an toàn
 • USB Micro
 • DC 5V/1A
 • CV 1.2V
  AA: 200mAh - AAA: 100 mAh
 • 75 x 66 x 25 ~0.5mm
 • 46 ~5g
 • Hẹn giờ tắt
 • Vào sản phẩm
C9010
bst - c833
 • 8 Khe
 • Độc lập / Khe
 • Không tự ngắt
 • USB Micro
 • DC 5V/1A
 • CV 1.2V
  AA: 200mAh - AAA: 100 mAh
 • 126 x 76 x 25 ~0.5mm
 • 46 ~5g
 • Nhiều khe sạc
 • Vào sản phẩm
C807B
bst - C807B
 • 4 Khe
 • Độc lập / Khe
 • Cảnh báo an toàn
 • Cắm trực tiếp
 • DC 110-240V AC50/60Hz
 • CV 2.4V
  AA: 700mAh - AAA: 400 mAh
 • 79 x 64 x 26.3mm
 • 65 ~5g
 • Hẹn giờ tắt, ổ cắm tích hợp
 • Vào sản phẩm
C7001
bst - C7001
 • 4 Khe
 • Độc lập / 2 Khe
 • Không tự ngắt
 • Cắm trực tiếp
 • DC 220V AC50Hz
 • CV 2.4V - 240mAh
  AA/AAA: 120mAh (x2 hoặc x4)
 • 95 x 61 x 45mm
 • 130 ~5g
 • Ổ cắm tích hợp
 • Vào sản phẩm
C9024
bst - C9024
 • 8 Khe
 • Độc lập / Khe
 • Cảnh báo an toàn
 • USB Micro
 • DC 5V/2A
 • CV 1.2V
  AA: 1800mAh - AAA: 900mAh
 • 127.5 x 79.5 x 26.9mm
 • 107 ~5g
 • Sạc nhanh công nghệ mới
 • Vào sản phẩm
BANGSOSANH-2AM-75_05

 

%d bloggers like this: