Hotline : 0777.459.460

KHALIK - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

KHALIK biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy KHALIK cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng trên nền tảng online tại KHALIK.vn

Chính sách bảo mật mô tả cách thức KHALIK kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của KHALIK. Khách hàng của KHALIK đồng ý sử dụng dịch vụ của KHALIK có nghĩa là Khách hàng của KHALIK hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. KHALIK có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của KHALIK, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng KHALIK tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng KHALIK chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

 1. Thông tin KHALIK cần Người dùng hệ thống tại website cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm website e-commerce của KHALIK, Người dùng tại Khalik.vn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin KHALIK.vn cần Người dùng KHALIK cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng KHALIK.vn xem, thời gian Người dùng KHALIK viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp tại KHALIK.vn sẽ được lưu giữ trên hệ thống của TINTIN tại máy chủ của KHALIK Khi cần Người sử dụng KHALIK có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

Địa chỉ trụ sở: V6B-20 Phố Victoria, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0777.459.460

 1. KHALIK.vn bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

KHALIK.vn lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, KHALIK.vn bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. KHALIK.vn thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và KHALIK.vn chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống KHALIK.vn

 1. Thông tin của Người dùng tại KHALIK.vn sẽ được lưu giữ tại hệ thống của KHALIK.vn khi nào?

Thông tin của Người dùng tại KHALIK.vn sẽ được KHALIK.vn lưu lại trên hệ thống KHALIK.vn trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng tại KHALIK.vn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của BKHALIK, hoặc mở một tài khoản với KHALIK.vn.

(b) Khi Người dùng KHALIK.vn nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của KHALIK.vn, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng KHALIK ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với KHALIK, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của KHALIK

(d) Khi Người dùng tại KHALIK.vn tương qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng tại KHALIK sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với KHALIK.vn thông qua nền tảng của KHALIK hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của KHALIK. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie KHALIK.vn có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của KHALIK.vn .

(f) Khi Người dùng tại KHALIK.vn thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của KHALIK;

(g) Khi Người dùng tại KHALIK gửi KHALIK.vn phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng tại KHALIK cung cấp dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà chúng tôi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. Thông tin của Người dùng KHALIK được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng tại KHALIK nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng 
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của KHALIK
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website KHALIK.vn/ Ứng dụng KHALIK
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của KHALIK
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng KHALIK cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và KHALIK sẽ có thông báo cho Người sử dụng KHALIK trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website KHALIK /Ứng dụng KHALIK , Người dùng KHALIK hiểu và chấp nhận rằng KHALIK có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm KHALIK của Người dùng KHALIK như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng KHALIK.vn , ghi dữ liệu của Website KHALIK.vn /Ứng dụng KHALIK.vn lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng KHALIK.vn .

Tất cả các truy cập này chỉ được KHALIK.vn thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng KHALIK.vn . Khi Người dùng KHALIK.vn đã cấp quyền cho KHALIK.vn , điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng KHALIK.vn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

KHALIK.vn cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng KHALIK.vn khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của KHALIK.vn và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng KHALIK.vn hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. KHALIK.vn chỉ thay đổi thông tin của Người dùng KHALIK.vn trên Website KHALIK.vn /Ứng dụng KHALIK.vn khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng KHALIK.vn .

 1. Người dùng KHALIK.vn cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng KHALIK.vn là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng KHALIK.vn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu KHALIK.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với KHALIK.vn. KHALIK.vn sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng KHALIK.vn khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Khalik.vn chỉ hỗ trợ Người dùng KHALIK.vn thông qua tài khoản được Người dùng KHALIK.vn chủ động cung cấp cho KHALIK.vn. Người dùng KHALIK.vn ngay lập tức thông báo cho KHALIK.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng KHALIK.vn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng KHALIK.vncung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng KHALIK.vn đồng ý nhận email marketing từ KHALIK.vn.

Người dùng KHALIK.vn sử dụng Website KHALIK.vn/ Ứng dụng KHALIK.vn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng KHALIK.vn trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng KHALIK.vnKHALIK.vn. KHALIK.vn khuyến cáo Người dùng KHALIK.vn nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

KHALIK.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng KHALIK.vn do sự bất cẩn từ phía Người dùng KHALIK.vn

 1. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng KHALIK.vn

Khalik.vn cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng KHALIK.vn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Khalik.vn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng Khalik.vn đã công khai
 • Khalik.vn được Người dùng Khalik.vn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng Khalik.vn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Khalik.vn cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Khalik.vn, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Khalik.vn tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Khalik.vn có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Khalik.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Khalik.vn mà Người dùng Khalik.vn cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Khalik.vn .

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Khalik.vn luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Khalik.vn hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 1. Quản lý thông tin trên website 

Người dùng Khalik.vn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Khalik.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác  và hợp pháp của thông tin Người dùng Khalik.vn đưa lên website.

 1. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Khalik.vn bởi máy chủ của Khalik.vnKhalik.vn sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Khalik.vn.

Cookie sẽ giúp Khalik.vn nhận ra Người dùng Khalik.vn nếu Người dùng Khalik.vn truy cập vào nhiều trang trên trang web của Khalik.vn trong cùng một phiên, do đó Khalik.vn không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Khalik.vn trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Khalik.vn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Khalik.vn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Khalik.vn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Khalik.vn thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Khalik.vn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Khalik.vn.

 1. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Khalik.vn vui lòng nào gửi về Khalik.vn theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: admin@toilatho.com, hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0777.459.460, hoặc liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ trụ sở:

Địa chỉ trụ sở: V6B-20 Phố Victoria, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0777.459.460

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Khalik.vn sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Khalik.vn , trường hợp cần thiết, Khalik.vn có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Khalik.vn sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Khalik.vn trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

 

 

KHALIK - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

KHALIK biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy KHALIK cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng trên nền tảng online tại KHALIK.vn

Chính sách bảo mật mô tả cách thức KHALIK kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của KHALIK. Khách hàng của KHALIK đồng ý sử dụng dịch vụ của KHALIK có nghĩa là Khách hàng của KHALIK hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. KHALIK có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của KHALIK, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng KHALIK tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng KHALIK chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

 1. Thông tin KHALIK cần Người dùng hệ thống tại website cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm website e-commerce của KHALIK, Người dùng tại Khalik.vn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin KHALIK.vn cần Người dùng KHALIK cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng KHALIK.vn xem, thời gian Người dùng KHALIK viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp tại KHALIK.vn sẽ được lưu giữ trên hệ thống của TINTIN tại máy chủ của KHALIK Khi cần Người sử dụng KHALIK có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

Địa chỉ trụ sở: V6B-20 Phố Victoria, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0777.459.460

 1. KHALIK.vn bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

KHALIK.vn lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, KHALIK.vn bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. KHALIK.vn thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và KHALIK.vn chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống KHALIK.vn

 1. Thông tin của Người dùng tại KHALIK.vn sẽ được lưu giữ tại hệ thống của KHALIK.vn khi nào?

Thông tin của Người dùng tại KHALIK.vn sẽ được KHALIK.vn lưu lại trên hệ thống KHALIK.vn trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng tại KHALIK.vn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của BKHALIK, hoặc mở một tài khoản với KHALIK.vn.

(b) Khi Người dùng KHALIK.vn nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của KHALIK.vn, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng KHALIK ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với KHALIK, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của KHALIK

(d) Khi Người dùng tại KHALIK.vn tương qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng tại KHALIK sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với KHALIK.vn thông qua nền tảng của KHALIK hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của KHALIK. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie KHALIK.vn có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của KHALIK.vn .

(f) Khi Người dùng tại KHALIK.vn thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của KHALIK;

(g) Khi Người dùng tại KHALIK gửi KHALIK.vn phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng tại KHALIK cung cấp dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà chúng tôi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. Thông tin của Người dùng KHALIK được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng tại KHALIK nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng 
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của KHALIK
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website KHALIK.vn/ Ứng dụng KHALIK
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của KHALIK
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng KHALIK cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và KHALIK sẽ có thông báo cho Người sử dụng KHALIK trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website KHALIK /Ứng dụng KHALIK , Người dùng KHALIK hiểu và chấp nhận rằng KHALIK có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm KHALIK của Người dùng KHALIK như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng KHALIK.vn , ghi dữ liệu của Website KHALIK.vn /Ứng dụng KHALIK.vn lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng KHALIK.vn .

Tất cả các truy cập này chỉ được KHALIK.vn thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng KHALIK.vn . Khi Người dùng KHALIK.vn đã cấp quyền cho KHALIK.vn , điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng KHALIK.vn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

KHALIK.vn cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng KHALIK.vn khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của KHALIK.vn và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng KHALIK.vn hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. KHALIK.vn chỉ thay đổi thông tin của Người dùng KHALIK.vn trên Website KHALIK.vn /Ứng dụng KHALIK.vn khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng KHALIK.vn .

 1. Người dùng KHALIK.vn cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng KHALIK.vn là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng KHALIK.vn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu KHALIK.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với KHALIK.vn. KHALIK.vn sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng KHALIK.vn khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Khalik.vn chỉ hỗ trợ Người dùng KHALIK.vn thông qua tài khoản được Người dùng KHALIK.vn chủ động cung cấp cho KHALIK.vn. Người dùng KHALIK.vn ngay lập tức thông báo cho KHALIK.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng KHALIK.vn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng KHALIK.vncung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng KHALIK.vn đồng ý nhận email marketing từ KHALIK.vn.

Người dùng KHALIK.vn sử dụng Website KHALIK.vn/ Ứng dụng KHALIK.vn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng KHALIK.vn trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng KHALIK.vnKHALIK.vn. KHALIK.vn khuyến cáo Người dùng KHALIK.vn nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

KHALIK.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng KHALIK.vn do sự bất cẩn từ phía Người dùng KHALIK.vn

 1. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng KHALIK.vn

Khalik.vn cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng KHALIK.vn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Khalik.vn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng Khalik.vn đã công khai
 • Khalik.vn được Người dùng Khalik.vn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng Khalik.vn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Khalik.vn cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Khalik.vn, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Khalik.vn tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Khalik.vn có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Khalik.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Khalik.vn mà Người dùng Khalik.vn cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Khalik.vn .

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Khalik.vn luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Khalik.vn hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 1. Quản lý thông tin trên website 

Người dùng Khalik.vn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Khalik.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác  và hợp pháp của thông tin Người dùng Khalik.vn đưa lên website.

 1. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Khalik.vn bởi máy chủ của Khalik.vnKhalik.vn sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Khalik.vn.

Cookie sẽ giúp Khalik.vn nhận ra Người dùng Khalik.vn nếu Người dùng Khalik.vn truy cập vào nhiều trang trên trang web của Khalik.vn trong cùng một phiên, do đó Khalik.vn không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Khalik.vn trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Khalik.vn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Khalik.vn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Khalik.vn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Khalik.vn thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Khalik.vn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Khalik.vn.

 1. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Khalik.vn vui lòng nào gửi về Khalik.vn theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: admin@toilatho.com, hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0777.459.460, hoặc liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ trụ sở:

Địa chỉ trụ sở: V6B-20 Phố Victoria, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0777.459.460

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Khalik.vn sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Khalik.vn , trường hợp cần thiết, Khalik.vn có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Khalik.vn sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Khalik.vn trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

 

 

KHALIK - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

KHALIK biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy KHALIK cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng trên nền tảng online tại KHALIK.vn

Chính sách bảo mật mô tả cách thức KHALIK kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của KHALIK. Khách hàng của KHALIK đồng ý sử dụng dịch vụ của KHALIK có nghĩa là Khách hàng của KHALIK hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. KHALIK có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của KHALIK, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng KHALIK tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng KHALIK chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

 1. Thông tin KHALIK cần Người dùng hệ thống tại website cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm website e-commerce của KHALIK, Người dùng tại Khalik.vn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin KHALIK.vn cần Người dùng KHALIK cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:

 • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng KHALIK.vn xem, thời gian Người dùng KHALIK viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp tại KHALIK.vn sẽ được lưu giữ trên hệ thống của TINTIN tại máy chủ của KHALIK Khi cần Người sử dụng KHALIK có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình về bảo mật thông tin tại địa chỉ:

Địa chỉ trụ sở: V6B-20 Phố Victoria, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0777.459.460

 1. KHALIK.vn bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

KHALIK.vn lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, KHALIK.vn bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. KHALIK.vn thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và KHALIK.vn chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống KHALIK.vn

 1. Thông tin của Người dùng tại KHALIK.vn sẽ được lưu giữ tại hệ thống của KHALIK.vn khi nào?

Thông tin của Người dùng tại KHALIK.vn sẽ được KHALIK.vn lưu lại trên hệ thống KHALIK.vn trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng tại KHALIK.vn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của BKHALIK, hoặc mở một tài khoản với KHALIK.vn.

(b) Khi Người dùng KHALIK.vn nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của KHALIK.vn, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng KHALIK ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với KHALIK, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của KHALIK

(d) Khi Người dùng tại KHALIK.vn tương qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng tại KHALIK sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với KHALIK.vn thông qua nền tảng của KHALIK hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của KHALIK. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie KHALIK.vn có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của KHALIK.vn .

(f) Khi Người dùng tại KHALIK.vn thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của KHALIK;

(g) Khi Người dùng tại KHALIK gửi KHALIK.vn phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng tại KHALIK cung cấp dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà chúng tôi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. Thông tin của Người dùng KHALIK được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng tại KHALIK nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng 
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của KHALIK
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website KHALIK.vn/ Ứng dụng KHALIK
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của KHALIK
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng KHALIK cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và KHALIK sẽ có thông báo cho Người sử dụng KHALIK trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website KHALIK /Ứng dụng KHALIK , Người dùng KHALIK hiểu và chấp nhận rằng KHALIK có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm KHALIK của Người dùng KHALIK như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng KHALIK.vn , ghi dữ liệu của Website KHALIK.vn /Ứng dụng KHALIK.vn lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng KHALIK.vn .

Tất cả các truy cập này chỉ được KHALIK.vn thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng KHALIK.vn . Khi Người dùng KHALIK.vn đã cấp quyền cho KHALIK.vn , điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng KHALIK.vn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

KHALIK.vn cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng KHALIK.vn khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của KHALIK.vn và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng KHALIK.vn hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. KHALIK.vn chỉ thay đổi thông tin của Người dùng KHALIK.vn trên Website KHALIK.vn /Ứng dụng KHALIK.vn khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng KHALIK.vn .

 1. Người dùng KHALIK.vn cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng KHALIK.vn là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng KHALIK.vn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu KHALIK.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với KHALIK.vn. KHALIK.vn sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng KHALIK.vn khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Khalik.vn chỉ hỗ trợ Người dùng KHALIK.vn thông qua tài khoản được Người dùng KHALIK.vn chủ động cung cấp cho KHALIK.vn. Người dùng KHALIK.vn ngay lập tức thông báo cho KHALIK.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng KHALIK.vn phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng KHALIK.vncung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng KHALIK.vn đồng ý nhận email marketing từ KHALIK.vn.

Người dùng KHALIK.vn sử dụng Website KHALIK.vn/ Ứng dụng KHALIK.vn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng KHALIK.vn trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng KHALIK.vnKHALIK.vn. KHALIK.vn khuyến cáo Người dùng KHALIK.vn nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

KHALIK.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Người dùng KHALIK.vn do sự bất cẩn từ phía Người dùng KHALIK.vn

 1. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng KHALIK.vn

Khalik.vn cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng KHALIK.vn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Khalik.vn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng Khalik.vn đã công khai
 • Khalik.vn được Người dùng Khalik.vn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng Khalik.vn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Khalik.vn cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Khalik.vn, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Khalik.vn tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Khalik.vn có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Khalik.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Khalik.vn mà Người dùng Khalik.vn cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Khalik.vn .

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Khalik.vn luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Khalik.vn hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

 1. Quản lý thông tin trên website 

Người dùng Khalik.vn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Khalik.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác  và hợp pháp của thông tin Người dùng Khalik.vn đưa lên website.

 1. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng Khalik.vn bởi máy chủ của Khalik.vnKhalik.vn sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng Khalik.vn.

Cookie sẽ giúp Khalik.vn nhận ra Người dùng Khalik.vn nếu Người dùng Khalik.vn truy cập vào nhiều trang trên trang web của Khalik.vn trong cùng một phiên, do đó Khalik.vn không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng Khalik.vn trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Khalik.vn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng Khalik.vn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng Khalik.vn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Khalik.vn thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng Khalik.vn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Khalik.vn.

 1. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Khalik.vn vui lòng nào gửi về Khalik.vn theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: admin@toilatho.com, hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 0777.459.460, hoặc liên hệ trực tiếp:

Địa chỉ trụ sở:

Địa chỉ trụ sở: V6B-20 Phố Victoria, Khu Đô Thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0777.459.460

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Khalik.vn sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Khalik.vn , trường hợp cần thiết, Khalik.vn có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Khalik.vn sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Khalik.vn trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

 

 

%d bloggers like this: